Beleggen

Beleggingen met gewaarborgd rendement

Bent u op zoek naar een veilige en rendabele oplossing voor uw beleggingen? In dat geval kunt u opteren voor een tak 21-levensverzekering:

 • Gewaarborgde interestvoet
  • U weet wat uw belegging minimaal oplevert op einddatum.
 • Bijzonder Beschermingsfonds
  • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij).
 • Gunstig fiscaal regime
  • Geen belasting op beursverrichtingen.
  • Geen roerende voorheffing, niet op einddatum, niet bij overlijden en ook niet na 8 jaar.
  • Geen financiële correctie na 8 jaar.
  • Premietaks van 2 %.
  • Fiscaal voordeel en matige belasting wanneer het om een contract gaat in het kader van pensioen- of langetermijnsparen.
 • Eventuele winstdelingen
  • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie of aan een derde.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen in de loop van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  • Financiële steun voor uw erfgenamen als u zou overlijden in de loop van het contract.

U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over deze beleggingsproducten.

Beleggingen verbonden aan een beleggingsfonds

De tak 23-levensverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement. De verzekeringsmaatschappij belegt uw geld immers in beleggingsfondsen. Wat zijn de voordelen daarvan?

 • Fiscaal regime
  • Geen belasting op beursverrichtingen
  • Geen roerende voorheffing als er geen kapitaalsbescherming is.
 • Ruime waaier aan beleggingsfondsen
  • Aandelen
  • Obligaties
  • Vastgoed
  • Alternatieven
  • Enz.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  • Financiële steun voor uw erfgenamen als u zou overlijden in de loop van het contract
 • Keuze van de begunstigde
  • Uw geld kan worden uitbetaald aan een familielid of aan een derde.

Beleggingsfondsen houden echter ook risico’s in. Daarom stellen bepaalde verzekeringsmaatschappijen u beschermingsmechanismen voor:

 • Systeem van de kapitaalsbescherming
  • Heel wat beleggingsfondsen bieden kapitaalsbescherming. Met dit mechanisme recupereert u op einddatum minstens het bedrag dat u oorspronkelijk belegd hebt (behalve instapkosten en belastingen).
 • Systeem van de verliesbeperker
  • Bestaat in de automatische overdracht van uw vermogen naar een  minder risicovol fonds zodra een bepaald negatief niveau wordt bereikt.
  • Bepaalde opties laten toe om automatisch te herbeleggen en de belegging in de tijd te spreiden.
  • Bepaalde opties maken dat de drempel van de verliesbeperker de positieve evolutie van de waarde van het fonds volgt, om eventuele verliezen nog sneller te beperken.
 • Systeem van de winstbeschermer
  • Bestaat in de automatische overdracht van de winsten naar een minder risicovol fonds  zodra een bepaald niveau wordt bereikt.

Aarzel niet om ons te contacteren om te bekijken welke beleggingsmogelijkheden het interessantst zijn in uw situatie.

Wat is het verschil tussen een tak 23-verzekering en een beleggingsfonds van een bank?

Een beleggingsfonds van een bank onderscheidt zich van een tak 23-verzekering op twee punten, meer bepaald:

 •         Fiscaliteit
 •         Vermogensoverdracht

Fiscaliteit

 

Tak 23-verzekering

Bancair fonds

Roerende voorheffing op de meerwaarde

Neen[1]

Ja[2]

Roerende voorheffing op de jaarlijkse coupons

/

Ja

Taks op de beursverrichtingen

Neen

Ja

Premietaks

Ja[3]

Neen

 

Vermogensoverdracht

In tegenstelling tot  een bancair fonds kunt u in een tak 23-verzekering begunstigden aanduiden. Bovendien kunt u deze in de loop van het contract nog wijzigen.[1]Behalve in geval van afkoop in de eerste 8 jaar als de verzekering een gewaarborgd rendement biedt

[2]Op het deel obligaties

[3]2 %